Mail: lafienvina@gmail.com

Phòng nhân sự công ty LAFIEN VINA sẽ thông báo cho bạn sau khi nhận được hồ sơ qua mail. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp. Cảm ơn.